Toekomst van digitale duurzaamheid

Papier is geduldig, bits en bites zijn dat echter niet. Tekeningen van bekende en minder bekende architecten worden doorgaans bewaard in archieven. Na opvragen, bestuderen wij ze aan lange hoge tafels. Hoe zal over vijftig jaar het oeuvre van een vroeg 21ste-eeuwse architect geraadpleegd worden? Kan het nog wel geraadpleegd worden, zo vraagt auteur Behrang Mousavi zich af op de site van Archined.

Culturele erfgoedinstellingen hebben de maatschappelijke opdracht waardevolle objecten en informatie uit de actualiteit voor het nageslacht te bewaren en raadpleegbaar te houden. Tot voor kort konden de verschillende typen materiaal in duidelijk onderscheiden collecties worden aangetroffen: men ging naar een archief voor brononderzoek, naar een bibliotheek voor het lenen van een boek en naar een museum om historische objecten te bewonderen. Dankzij de snelle computerisering en de even snelle ontwikkeling van het internet worden nu in die ooit zo verschillende instellingen dezelfde digitale bronnen verzameld en in hoeveelheden waar nooit eerder op is geanticipeerd. Voor een deel is dat het resultaat van een grootschalige digitalisering van authentieke bronnen. Tegelijkertijd groeit het type born digital objecten waaronder websites, blogs, tweets en multimedia toepassingen op ongekende wijze.

Kolatan/Mac Donald Studio, O/K Apartment: Screen capture of a 3D Microstation model (1995). KOL/MAC records, Canadian Centre for Architecture, Montréal, Gift of KOL/MAC © KOL/MAC

Nieuwe gebruikersgroepen

Digitalisering leidt tot andere vormen van toegankelijkheid en daarmee tot andere vormen van gebruik. Fysiek gescheiden collecties zijn nu bijvoorbeeld toegankelijk door middel van overkoepelende portals of gekoppelde data en zijn daarmee met elkaar verbonden. Dit heeft ongekende onderzoeks- en gebruiksmogelijkheden geopend en geleid tot nieuwe contexten, en nieuwe gebruikersgroepen.

Discussie op facebook laat zich moeilijk omvormen tot een collectief debat

Maar het documenteren van het hedendaagse digitale materiaal is complex, mede als gevolg van de enorme hoeveelheid beschikbare data op basis van steeds weer nieuwe formats. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan officiële documenten, maar ook aan persoonlijke e-mail correspondentie, tweets en berichten op nieuwssites. En dat roept de vraag op wat voor de toekomst moet worden bewaard oftewel welke actualiteit wordt onze toekomstige geschiedenis en blijft daarmee raadpleegbaar? Waar papier letterlijk geduldig was, laat een discussie op Facebook zich immers moeilijk omvormen tot een collectief debat, nog los van de dynamiek die het stapsgewijs vormen van een collectief geheugen in de weg lijkt te staan.

Afhankelijk van alsmaar veranderende technologie

Deze actuele opgave voor efgoedinstellingen roept tegelijkertijd vragen op in relatie tot onderwerpen als authenticiteit en betrouwbaarheid, intellectueel eigendom, selectie, privacy en internationalisering. En de uitdagingen zijn enorm: de voortdurende technologische ontwikkelingen waardoor tien jaar oude files niet meer geopend kunnen worden, snel toenemende datavolumes – een afbeelding van 1MB werd enkele jaren terug als zwaar beschouwd – de hoge kosten van het digitaal bewaren, nieuwe gebruikersgroepen met verschillende verwachtingen, en een toenemende afhankelijkheid van alsmaar veranderende technologie dwingen tot het maken van keuzes.

(Bron: www.archined.nl)

Glenn Sestig De Derde Long

De Architect Spreekt!

De architect spreekt

Op 9 mei 2017 organiseert De Derde Long een vijfde workshop en laat deze keer vooral de architect aan het woord. Bruno Poelman (Jaspers-Eyers) spreekt over het prestigieuze Barco One Campus, Glenn Sestig over zijn internationaal geprezen projecten en Leo Van Broeck sluit de dag af met een duidelijke boodschap: “Het versplinterde landschap is onbetaalbaar”. Meer informatie via De Derde Long.

De Derde Long is een communicatie- en kennisplatform rond een duurzaam woon- en werkcomfort. De Derde Long richt zich tot bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers en eigenaars van gebouwen. Een academisch team en een selecte groep experten uit de industrie delen hiervoor hun kennis en expertise. Vanuit een gezamenlijke visie wordt een substantiële bijdrage geleverd tot een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkcomfort.

Festival Architectuur

Eerste editie Festival van de Architectuur 2017

Architectuur zien, horen en voelen

Het festival vloeit voort uit de Dag van de architectuur, een succesvol format dat sinds de start in 2002 een breed publiek laat kennismaken met opmerkelijke hedendaagse architectuur in Vlaanderen en Brussel. De laatste editie afficheerde meer dan tachtig ontwerpen en trok 25.000 gegadigden. Met het festival zet het VAi het elan van het grootste architectuurevenement in Vlaanderen verder. Onder het thema ‘Meer dan alleen bouwen’ staat het interdisciplinaire programma stil bij het belang van goede architectuur en de verrassende raakvlakken waarbinnen architecten, bewoners, maar ook kunstenaars, performers en omgeving elkaar ontmoeten. Gaststad voor de lancering van dit tiendaagse initiatief is Antwerpen. Het festival vindt plaats van 8 tot en met 17 september 2017 in deSingel en op tal van andere locaties in de stad.

Festival ArchitectuurVAi en Herita slaan handen in elkaar

Op 10 september zet een selectie van gebouwen in Brussel en Vlaanderen de deuren open tijdens de Dag van de architectuur. Die zondag slaan het Vlaams Architectuurinstituut en Herita de handen in elkaar met een gezamenlijk luik, dat zowel aansluit bij de Dag van de architectuur als bij Open Monumentendag. We presenteren stuk voor stuk projecten waarin hedendaagse architectuur en onroerend erfgoed elkaar op een geslaagde manier treffen.

Open Wervendag 2017

Op zondag 7 mei organiseert de Confederatie Bouw de Open Wervendag. Een unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van drie werven van het Antwerpse provinciebestuur. Van 10 tot 17 uur kan je een bezoekje brengen aan de renovatie van de Schouwburg van cultuurhuis de Warande in Turnhout, de renovatie van de dienstenwoning in het Arboretum Kalmthout en de nieuwbouw van het provinciehuis in Antwerpen.

De organisatie van Open Wervendag is in handen van de respectievelijke aannemers: Heijmans Bouw nv, PIT Antwerpen NVC en Democo-Denys.

Nieuw provinciehuis verrijst aan skyline

Het nieuwe provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei verrijst stilaan aan de Antwerpse skyline. Dit markante gebouw is gekenmerkt door een zwenking in het 58 meter hoge torengebouw en driehoekige ramen. Rondom komt een gloednieuw openbaar park. Het vroegere provinciehuis toonde heel wat gebreken en daarom koos het provinciebestuur bij het ontwerp meteen voor een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid, comfort, toegankelijkheid, openheid en veiligheid. Het nieuwe provinciehuis wordt een volledig passief gebouw. De aannemers Democo en Denys zijn volop bezig met de ruwbouw en op de werf kan je nu een knap staaltje vakmanschap bewonderen. Tijdens Open Wervendag op 7 mei kan je tussen 10 en 17 uur een rondleiding volgen. Die gaat langs het gebouw, door het congresgebouw met raadzaal en auditorium, het restaurant met terras en een kantoorverdieping. Inschrijven vooraf is niet nodig.

Renovatie van 100-jarige cottage Arboretum Kalmhout

De provincie Antwerpen renoveert een huis in cottage-stijl tot dienstwoning voor het Arboretum Kalmthout. De woning, die lokaal gekend is als de woning van oud-burgemeester en dokter Zaman, dateert van begin 19de eeuw. De cottage wordt in ere hersteld met aan de buitenzijde het historische karakter met de typische kleine ruitverdeling. Aan de binnenzijde ligt de focus op hedendaags comfort en duurzaamheid. Tijdens Open Wervendag op 7 mei kunnen bezoekers zelf bekijken hoe de na-isolatie van het dak, gevels, vloer en schrijnwerk werden aangepakt. Hernieuwbare energie en een slim ventilatiesysteem krijgen een plek in dit gebouw. Wie zelf voor de renovatie staat van een historisch waardevol gebouw, kan alvast enkele ideeën opsteken. De woning is uitzonderijk en éénmalig open voor bezoekers. Na oplevering krijgt het een functie als dienstwoning.

Vernieuwde Schouwburg voor de Warande

De laatste vijftien jaar investeerde de provincie Antwerpen volop in cultuurhuis de Warande. Na de nieuwe podiumzaal – de Kuub -, de vernieuwe inkomhal, het café en de fraaie Expozaal, startte in augustus 2016 de renovatie van de Schouwburg en zijn toneeltoren. Het complex wordt aangepast aan de huidige wetgeving en de hedendaagse comfort- en veiligheidsvereisten en het speelvlak zal significant uitbreiden. Zo kunnen grote internationale producties makkelijker ontvangen worden. Bovenop de ronde Schouwburg komt een prismatisch volume in koperkleurige geperforeerde staalplaat. Een gedegen isolatie zal de akoestische impact op de omgeving beperken. Architects in Motion heeft bij het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met de erfgoedwaarde van het gebouw. Heijmans Bouw nv zal op Open Wervendag op 7 mei de werf openstellen van 10 tot 17 uur. Je kan dan een eerste glimp opvangen van een prachtige podiumzaal in wording. Op de uitkijktoren, onder de bomen in de Warandestraat, kan je ook op andere dagen de werken aan de Warande bekijken.

zondag 7 mei 2017– 10 tot 17 uur –Antwerpen / Kalmthout / Turnhout

Alkemade, Van Broeck en Declerck curatoren IABR–2018+2020

De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck zijn de curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), in 2018 en 2020!

Floris Alkemade (1961) is architect en stedenbouwkundig ontwerper. Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau Office for Metropolitan Architecture (OMA), waarvan de laatste acht jaar als partner. Hij werkte aan grote projecten en studies over de hele wereld, zowel op het schaalniveau van de architectuur als van de stedenbouw. Bekend zijn Euralille, een grote gebiedsontwikkeling rondom het nieuwe TGV-station in Lille, het Ruhrmuseum in Essen en in Nederland het nieuwe Stadshart van Almere.
Sinds 2008 leidt Alkemade zijn eigen bureau FAA (Floris Alkemade Architect) met projecten in binnen- en buitenland. Met FAA werkt hij onder meer aan grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk, waaronder de transformatie en nieuwbouw van het 600 meter lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs.
Alkemade was negen jaar verbonden als gast-professor aan de Universiteit van Gent en sinds 2014 is hij lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.  Per 1 september 2015 is Floris Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester en als zodanig is hij voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan de minister van Binnenlandse Zaken en de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten waaronder ook afstoot en herontwikkeling van rijksvastgoed. De Rijksbouwmeester adviseert het Rijk bovendien gevraagd en ongevraagd over kwesties van architectonische kwaliteit en de grote ruimtelijke thema’s. Ook speelt hij een belangrijke rol in het aanjagen van het vak-discours. In zijn agenda als Rijksbouwmeester verwoordt Floris Alkemade de ambitie om bij iedere ontwerpopgave op zoek te gaan naar maatschappelijke meerwaarde.

Leo Van Broeck (1958) werd in september 2016 door de Vlaamse regering aangesteld als nieuwe Vlaamse Bouwmeester.
Van Broeck studeerde in 1981 af als ingenieur architect aan de KU Leuven. Hij is er sinds 1995 actief als praktijk-assistent en sinds 2006 als professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. In 1997 stichtte hij de vzw Stad en Architectuur, een vereniging die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen. In 2007 richtte hij samen met Oana Bogdan het architectenbureau Bogdan & Van Broeck op, een kantoor dat sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door een actief maatschappelijk engagement. Daarnaast was Van Broeck van 2013 tot 2016 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB). Zijn mandaat als Vlaams Bouwmeester plaatst Leo Van Broeck in het teken van transitie naar integrale duurzaamheid. Hij beklemtoont daarbij het belang van een zorgzamer ruimtegebruik in de strijd tegen klimaatverandering. Doel is de ontwikkeling van een bouw- en ontwerpagenda voor een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Architectuur en ontwerpend onderzoek kunnen bij de transitie een belangrijke bijdrage leveren, door toekomstvisies en innovatieve oplossingen te verbeelden, te testen en te concretiseren in realisaties.  Leo Van Broeck wil van architectuurkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en ecologische kwaliteit één verhaal maken.

Joachim Declerck (1979) is ingenieur-architect, en oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels (AWB)— Europese denk-en-doe-tank voor innovatie op vlak van architectuur, stedelijke en territoriale ontwikkeling. Hij is sinds 2014 gastprofessor aan de Universiteit Gent (BE). De rode draad in zijn werkzaamheden is de inzet van ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling als hefbomen voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke transities.
Declerck studeerde af aan de Universiteit Gent (België). Later volgde hij de internationale postdoctoraal opleiding aan het Berlage Institute in Rotterdam. Hij bleef van 2005 tot 2010 verbonden aan dit instituut, vanaf 2008 leidde hij er het professionele onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma. Hij was namens het Berlage Instituut co‐curator van de 3e IABR, Power – Producing the Contemporary City (2007), en van de tentoonstelling A Vision for Brussels – Imagining the Capital of Europe (2007). Sinds zijn oprichting in 2010 maakt Architecture Workroom Brussels als initiator, mediator en platform de ruimte en condities voor vernieuwende architectuur en voor ontwerpend onderzoek. AWB bestaat uit een team van tien architect-onderzoekers en wordt geleid door drie partners: Roeland Dudal, Els Vervloesem en Joachim Declerck. De langere strategische werklijnen van AWB richten zich onder meer op visionaire woningbouw, productieve landschappen, zorgzame buurten en de productieve stad. Als platform voor ontwerpend onderzoek en kennisdeling draagt AWB bij aan het brede maatschappelijke debat, aan de professionele praktijk en kennisontwikkeling, en aan de vernieuwing van stadsontwikkeling en beleid.
In 2010 was Declerck curator van de tentoonstelling Bouwen voor Brussel – Architectuur en Stedelijke Transformatie in Europa (2010). Hij was lid van het curator team van de 5e IABR, Making City (2012) en van het Belgisch paviljoen op de 13e architectuur biënnale van Venetië, getiteld The Ambition of the Territory (2012), en als Ateliermeester betrokken bij verschillende IABR–Ateliers.

Jonge Maaskantprijs 2017 voor Arna Mačkić / Studio L A

De jury beloont Arna Mačkić (1988) met de Jonge Maaskantprijs 2017 voor haar zoektocht naar ‘inclusieve architectuur’ en naar nieuwe vormen van publiek domein. Mačkić ontwerpt niet alleen, ze reflecteert ook in woord en geschrift. Ze is een verbindende stem, die de wonden van het verleden heelt, zonder de littekens weg te poetsen.

Arna Mačkić werd in 1988 geboren in Capljina in Bosnië-Herzegovina. Toen ze vijf jaar was, vluchtten haar ouders naar Nederland waar ze opgroeide in Zoetermeer. Al tijdens haar studie aan de Rietveld Academie werkte ze voor RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances), onlangs richtte ze samen met Lorien Beijaert het bureau Studio L A op.

Mačkić ontwerpt, onderzoekt, schrijft, doceert en initieert. Ze geeft lezingen en zwengelt debatten aan over de functie en kracht van de publieke ruimte. Haar denkkracht en haar onafhankelijke positie – zoals die onder andere blijken uit haar onderzoek Mortal Cities & Forgotten Monuments – zijn van grote waarde. Ook begint zich een eigen handschrift af te tekenen als ontwerper in engere zin, een stijl die wordt gekenmerkt door robuuste materialen en vormen en een veelvuldig gebruik van driehoeken, wiggen en diagonalen. Ze refereert aan de symbolen van monumentaliteit en macht, van piramides tot ‘stealth’ bommenwerpers, maar door daar consequent de menselijke maat aan toe te voegen, ontneemt ze die hun dreigende en totalitaire karakter.

Mačkić heeft een groot en ernstig gevoel voor de Zeitgeist: ze zoekt de grote hedendaagse maatschappelijke thema’s op – de zoektocht naar (nationale) identiteit, tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, mechanismen van in- en uitsluiting, vluchtelingen – en reflecteert daarop in woord en ontwerp.

Ontwerpvoorstel Mostar

Als architect en ontwerper kiest ze nadrukkelijk voor een politieke en maatschappelijke rol. Ze zoekt naar een ‘inclusieve architectuur’ die een collectieve identiteit versterkt, zonder daarbij de verschillen en geschiedenis te verdoezelen. Ze heelt wonden en herstelt verwoestingen, maar brengt de littekens en schaduwzijden bewust aan het licht. Ze creëert nieuwe vormen van publiek domein, die ontmoetingen zoeken en stimuleren.

Maatschappelijke betrokkenheid is voor haar niet vrijblijvend. Ze zet haar persoonlijke geschiedenis bewust in, waardoor haar werk aan kracht en diepgang wint. Ze is een pionier die, zoekend en twijfelend en tegelijk met vastberaden ernst, nieuwe wegen verkent om uit de huidige maatschappelijke impasse te geraken. Voor haar geen villa’s of ivoren torens, maar levende monumenten en democratische ruimtes. Ze steekt bewust en onverschrokken haar hoofd boven het maaiveld uit en claimt door haar uitgesproken ideeën en ontwerpen een belangrijke rol voor de architectuur: ze absorbeert en transformeert extreme tegenstellingen tot een gedeelde geschiedenis en een gevoel van gemeenschap, als basis voor onze toekomst. Wij kijken tintelend van verwachting uit naar de loop die haar verdere werk zal nemen.

De Maaskantprijs voor Jonge Architecten, bestaande uit een geldbedrag van EUR 5.000 en een bijdrage aan een communicatieve uiting, is een aanmoedigingsprijs voor architecten onder de 36 jaar en wordt tweejaarlijks toegekend op voordracht van een onafhankelijke jury. De jury bestond dit keer uit Elma van Boxel (ZUS), Michiel van Iersel (Non-Fiction, Failed Architecture, Curator IABR 2016) en Tijs van den Boomen (journalist en stadonderzoeker). Arna Mačkić is de 17e prijswinnaar en ontvangt de prijs op 10 november uit handen van Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en vanuit die functie voorzitter van Stichting Rotterdam-Maaskant.

Laureaten Prijs Wivina Demeester

Laureaten Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2016 bekend gemaakt

Eind 2016 zijn in het Atelier Bouwmeester te Brussel de laureaten bekendgemaakt van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2016. De prijs gaat naar de stad Diksmuide voor de renovatie van het stadhuis en de dienst toerisme, naar de Provincie West-Vlaanderen voor het Zwin Natuur Park, en naar de gemeente Avelgem voor de artistieke transformatie van de kerk van Bossuit.

De drie projecten tonen aan hoe je als publiek opdrachtgever op een uitzonderlijke manier kan omgaan met complexe processen, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit. De Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap erkent publieke en semipublieke bouwheren die door hun aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De prijs, voorheen de ‘Prijs Bouwheer’ en ‘Prijs Bouwmeester’, wordt voor de negende keer uitgereikt. De prijs wil vooral een ambitieus stedenbouwkundig en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen en de aandacht richten op de bouwheer en het voorbeeldig traject dat die heeft doorlopen. Voor de ‘Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2016’ konden projecten worden ingediend in de categorieën ‘Masterplan’, ‘Architectuur’ en ‘Kunst in opdracht’. De jury bestond uit Oana Bogdan (BOGDAN & VAN BROECK), voorzitter Thérèse Legierse (De Nieuwe Opdrachtgevers), Marc Martens (bureau voor architectuur & planning) en Philippe Van Wesenbeeck (Stad Gent).

Transformatie van de kerk van Bossuit

Museum voor Gastvrijheid wint prijsvraag Belgenmonument

Onlangs is de winnaar van Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort bekend gemaakt. Het winnende ontwerp is ‘Museum voor Gastvrijheid’ van de in Londen gevestigde Matthijs la Roi van het gelijknamige bureau. Volgens de jury voldoet het ontwerp volledig aan de opgave van de wedstrijd.

FASadE schreef in mei 2016 de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument uit voor architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en kunstenaars in Nederland en Vlaanderen, om het Belgenmonument, dat nauwelijks bekendheid geniet, betekenis te geven als herdenkingsplek en memorial en als plek die symbool staat voor de opvang van ontheemden. Maar liefst 133 ontwerpers kwamen tot een inzending.

De jury heeft grote waardering voor de sculpturale vormentaal van het ontwerp van Matthijs la Roi. Hoewel het van een onmiskenbaar eigentijdse opvatting getuigt, heeft het ontwerp, niet alleen door zijn materialisatie, maar ook door de driehoeksordening die het aangaat met het bestaande Belgenmonument, daarmee wel degelijk sterke referenties. Het nieuw toe te voegen volume gaat overduidelijk een dialoog aan met het bestaande monument en geeft het bestaande, zowel muur als hoofdgebouw, nieuwe impulsen, terwijl het bestaande, historische monument volledig in zijn waarde blijft. Ook aan het doel om informatie over te dragen aan bezoekers, voldoet het ontwerp op een originele en aansprekende manier. Het ontwerp voegt kwaliteit toe aan het bestaande, sterk hermetische monument en geeft dit hernieuwd betekenis. Zo wordt met een duidelijk sprekend gebaar en toch op een terughoudende, ingetogen en bescheiden manier, nieuwe belevingswaarde aan de omgeving toegevoegd. www.dearchitect.nl

Panorama: A History Of Modern Design In Belgium

Art Nouveau, Art Deco, Modernisme… Belgïe heeft een lange innovatie- en pionierstraditie wat design betreft. Dat is soms weinig geweten. Voor het eerst worden er in het ADAM (Art & Design Atomium Museum) de meest vooraanstaande Belgische creaties en hun ontwerpers voorgesteld aan het publiek (op meer dan 1000m2). Vanaf 23 juni 2017, kan u deze tentoonstelling gewijd aan het Belgisch design van het einde van de 19e eeuw tot vandaag, bezoeken.

Panorama. A history of Modern Design in Belgium biedt een overzicht van honderd jaar modern design in België. Met de wereldbefaamde Art Nouveau die zich tegen het einde van de negentiende eeuw ontpopt in Brussel als startpunt, wordt de ontwikkeling van design in de loop van de twintigste eeuw geschetst: de sociale aspiraties van de avant-gardebeweging tijdens het interbellum, de pedagogische experimenten van de La Cambre-school, de naoorlogse designgekte, de promotie van modernistisch Belgisch design door het Brusselse Design Centre en de impact van de ecologische crisis in de zeventiger jaren.

Objecten, grafisch werk, afbeeldingen en authentieke filmfragmenten belichten de vele aspecten van design in België: niet alleen was design beladen met de utopische gedachte om de alledaagse leefwereld te verbeteren, maar het werd ook ingezet als een krachtige stimulans voor de nationale economie en als lichtbaken van de Belgische natie op internationale toonaangevende tentoonstellingen.

De economische, technische en artistiek aspecten van deze disciplines worden uitgebreid belicht. De bedoeling van de tentoonstelling en haar scenografie is om de sociale, economische en politieke situaties te bekijken. En de belangen, aspiraties en vragen die werden geformaliseerd via kunst en design.

Er kan geen ‘hoe’ zijn zonder ‘het waarom’ : dat is de link die belicht wordt in het ADAM.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Data : 23/06/2017 – begin 2018

Adres: ADAM, Belgiëplein, 1020 Brussel, op 100m van het Atomium

Openingstijden: Elke dag van 10u tot 18 u, behalve op dinsdag

Curatoren : Katarina Serulus et Thierry Belenger

Boretti: Linea Domestico

Passione nella cucina! Boretti, het kitchen lifestyle brand, introduceert dit najaar vier compleet nieuwe en diverse keuken lifestyle essentials: Linea Domestico. De apparatuur bestaat uit een high speed blender, broodrooster, espressomachine en een roomijsmachine. Alle producten zijn verkrijgbaar in drie kleuren: rosso, nero en bianco. Boretti heeft de accessoires in samenwerking met Linea 2000 ontwikkeld.

 

Espresso, cappuccino o caffè latte

Begin de dag de Italian way met een heerlijke espresso, cappuccino of latte. Het apparaat is geschikt voor zowel een kleine als grote kop koffie. Deze espressomachine is voorzien van een melkschuimer, die ook nog eens goed is voor het milieu. De melkschuimer is namelijk afneembaar, mocht er dus melk over zijn, dan kan dit in de koelkast worden bewaard.  Het melkreservoir heeft een inhoud van maximaal 500 ml en het waterreservoir heeft een inhoud van 1200 ml. Het apparaat wordt geleverd met een verwijderbaar metalen filter en een maatschep met tamper. Dit betekent dat de gemalen koffie in de maatschep ‘geduwd’ kan worden voor een nog betere aroma. Met een kracht van 1230 – 1470 watt staat de koffie binnen no time op tafel. Adviesverkoopprijs € 269,95.

 

Brood, bagels en bruschetta in de tostapane

Even snel ontbijten of juist uitgebreid lunchen zoals een echte Italiaan betaamt? Dit nieuwe broodrooster is geheel in stijl van het digitale tijdperk: het verlichte led display heeft een bruiningscontrole en afteltimer, waardoor het brood nooit meer zal verbranden! Met de functies: bagel, ontdooien, opwarmen en annuleren is dit broodrooster gemakkelijk in gebruik. De twee extra brede sleuven maken het mogelijk om ook dikkere plakken brood te roosteren. Ook zijn de sleuven apart van elkaar te bedienen, in het geval dat er één snee brood wordt gebruikt. De automatische centrering zorgt ervoor dat het brood egaal bruin wordt. Met de ‘lift & view’ functie kan er tussentijds worden gekeken naar de staat van het geroosterde brood. Opruimen wordt een eitje met de uitneembare kruimellade. De tostapane heeft een vermogen van 1340 – 1600 watt. Adviesverkoopprijs € 129,95.

 

Krachtig stijlicoon

De Frullatore blender gaat het nog makkelijker maken om een fruit- of groentesapje, of bijvoorbeeld een smoothie, op tafel te zetten. Vergeten nog iets toe te voegen aan de mix? Dan hoeft alleen het dopje op de deksel geopend te worden i.p.v. de gehele deksel eraf te halen. De kan is gemaakt van glas en heeft een inhoud van 1,5 liter. Met een kracht van 980 – 1080 watt is binnen mum van tijd het sapje klaar. De blender heeft drie snelheden en een pulse stand, welke perfect is om heel precies te mixen of bijvoorbeeld om ijs te crushen. Het mes is verwijderbaar voor eenvoudige reiniging. Met zijn robuuste uitstraling en geluidsarme verwerking is dit een echte eyecatcher inj e keuken! Adviesverkoopprijs € 299,95.

 

Homemade Gelato

Eindig de dag met zelfgemaakt Italiaans roomijs. Met deze volautomatische Gelatiera is heerlijke gelato binnen één uur klaar. Ook een sorbet of frozen yoghurt kan met deze machine worden bereid. De digitale timer op het LCD display laat zien hoe lang het nog duurt voordat het nagerecht gereed is. De verwijderbare kom is makkelijk schoon te maken en met een capaciteit van 2 liter is er meer dan voldoende ijs voor iedereen! Het apparaat heeft een vermogen van 180 watt. De roomijsmachine wordt geleverd met maatbeker en spatel. Tip: Zet het apparaat aan terwijl er van het voorgerecht wordt genoten. Zodra het nagerecht geserveerd kan worden, is het ijs gereed. Adviesverkoopprijs € 549,95.

 

Linea 2000

Boretti heeft deze kitchen essentials ontwikkeld met Linea 2000, expert op het gebied van klein huishoudelijke producten. De producten zijn uitvoerig getest en zijn gewaarborgd met Boretti kwaliteit.

 

Verkrijgbaarheid

De nieuwe accessoires van Boretti zijn verkrijgbaar bij de betere keukenspecialisten. Kijk op www.boretti.com voor de dichtstbijzijnde dealer.